S.I. No. 178/1980 – Nature Reserve (Glen of the Downs) Establishment Order, 1980